Thursday, October 25, 2012

New things in my wardrobe

Tuesday, October 23, 2012

Dancing shoes... Live your life!


Day as always... Probably... I've got mad at my friend... She is just meddlesome as can be. I don't like. Live your life... Don't care if someone is saying something... About You...

Dzień jak zawsze ... Prawdopodobnie ... Jestem zła na moją przyjaciółkę ... Ona jest po prostu wścibska. Nie można wtrącać nosa w nie swoje sprawy... Nie podoba mi się. Żyj swoim życiem ... Nie obchodzi mnie, jeśli ktoś mówi coś złego ... O Tobie ...


Still experimenting with photoshop...

Sunday, October 21, 2012

experimenting with photography


Happy day. Still experimenting with photography. It's so hard to make a good photo.
Go, finnd your inspiration.

Saturday, October 20, 2012

Picking mashrooms

We have really golden fall in Poland this year. Yellow, orange, green, blue. That's colors of our lady Fall.
 I remember fall in London... Falling leaves, and gold in the air... Yes, we are rich without thousands of pearls and diamonds. Go outside and see it.

Mamy naprawdę złotą jesień w Polsce tego roku. Żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski.To kolory naszej pięknej Pani Jesień.
Pamiętam jesień w Londynie... Spadające liście, i złoto w powietrzu... Tak, jesteśmy bogaci bez tysięcy pereł i diamentów. Idź i zobacz to...Friday, October 19, 2012

Fall leaves
The golden fall continues the good weather. Pretty colors and warm air... Love...


Thursday, October 18, 2012

Travel aroundI wasn't suppose to pay attention to my clothes, I wosn't typical girl. I was living from one trip to another. Now, I am thinking, how to travel again... The world is soo big, and I am sitting in one place. It's not me....

Well, have a great day, U all:)
Get inspired, and do what U really want to do in your live.

Nigdy nie przykładałam uwagi do moich ciuchów. Nie byłam typową dziewczyną. Żyłam od jednej podróży do następnej. Teraz myślę, jak by tu wrócić do podróżowania. Świat jest taki duży, a ja siedzę w jednym miejscu. To nie dla mnie...

Wspaniałego dnia życzę Wam wszystkim:)
Inspirujcie się, i róbcie  to co naprawdę chcecie robić w Waszym życiu.

Photos by me. were made in the wild orchard near my house.

Monday, October 15, 2012

Friday, October 12, 2012

Little fall trip :)

Yesterday was great. Little coffe in the morning, as always. And then little trip with myself to the park. It's good be all by myself sometimes.
Wczoraj było wspaniale. Mała kawa rano, jak zawsze. A potem mała wycieczka ze mną do parku. Czasami dobrze jest pobyć tylko ze samą sobą.Ewa Sutasz - Biżu:)Poprostu CUDA... No other comment needed:)